Uprawa kukurydzy to często również trudna walka z chwastami, które chętnie plenią się pomiędzy uprawnymi roślinami, zabierając im składniki odżywcze z gleby, wodę, a nawet światło. Silnej konkurencji chwastów sprzyjają uprawa roślin w szerokich rzędach, późne wschody, a także wolne tempo wzrostu i rzadki siew. Kukurydza sama nie poradzi sobie z takimi konkurentami, dlaczego trzeba jej skutecznie pomóc, umiejętnie ograniczając występowanie chwastów.

Herbicydy do ochrony kukurydzy

By ochronić uprawę kukurydzy przed chwastami, często stosuje się specjalne herbicydy, spełniające podstawowe warunki. Używane herbicydy nie mogą wykazywać żadnej fitotoksyczności w stosunku do rośliny, którą mają chronić, w tym przypadku – w stosunku do kukurydzy. Problem jednak tkwi w rozpoznaniu konkretnej odmiany kukurydzy. W Polsce uprawia się różne odmiany kukurydzy. Na rodzimym rynku znajdziemy ich co najmniej trzysta, w tym ponad 170 zarejestrowanych w kraju. Nie bez znaczenia pozostaje także cena herbicydu, która to wpływa na koszty produkcji, szczególnie w dużych gospodarstwach, tak zwanych „wielkotowarowych”.

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Co wpływa na to, że zwalczanie chwastów w uprawach kukurydzy jest naprawdę skuteczne? Ma na to wpływ kilka aspektów:
• Znajomość historii pola i jego potencjalnego zachwaszczenia.Rozpoznanie chwastów, które występują w danej uprawie, konkretne określnie ich gatunków przyczyniających się do znacznej obniżki plonu.
• Określenie faz rozwojowych kukurydzy, by dobrze wyznaczyć terminy zabiegów ochronnych.
• Znajomość herbicydów, szczególnie pod względem fitotoksyczności w stosunku do danych odmian kukurydzy, ich składu, odpowiednich dawek i terminów używania, warunków pogodowych, w których mogą być stosowane.
• Orientowanie się w zasadach przygotowywania mieszanek herbicydowych, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie danego środka.

Terminy stosowania herbicydów

Nie bez znaczenia pozostaje również odpowiedni termin stosowania herbicydów. Termin ten zależny jest od względów organizacyjnych, ekonomiczny i przede wszystkim środowiskowych. Wyróżniamy herbicydy do stosowania doglebowego, które należy zastosować przed wschodami roślin lub wcześnie po ich wschodzie oraz herbicydy do stosowania nalistnego, które używamy po pełnych wschodach