Jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że sami musimy dbać o nasz dom. To my musimy naprawiać wszelkie usterki i pilnować, aby nie pogarszał się jego stan. Jeśli coś zaniedbamy, to może się okazać, że jakaś usterka będzie podlegała coraz większym zniszczeniom, aż w końcu trudno będzie ją naprawić. Sprawa jednak przedstawia się inaczej, jeśli mieszkamy w budynku wielorodzinnym. Wówczas dbamy o nasze mieszkanie, to które zajmujemy. Jednak oczekujemy od innych, że to oni zadbają o zewnętrzne elementy naszego domu. To też oznacza, że w takich budynkach jest zarządca nieruchomości, który powinien dbać o to, aby wszystkie części wspólne, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, prezentowały się jak najlepiej.

Na czym więc polega takie zarządzanie nieruchomościami?

Spora odpowiedzialność

Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że zarządcy nieruchomości biorą na siebie sporą odpowiedzialność. Z jednej strony musi on dbać o to, aby taka nieruchomość cały czas prezentowała się jak najlepiej, żeby wszystkie naprawy były wykonane na czas i na wysokim poziomie. Z drugiej strony ma do dyspozycji ograniczone fundusze, a więc musi nimi tak dysponować, aby mu wystarczyły, zarówno na te planowane remonty, jak i na te usterki, które będą się pojawiały niespodziewanie. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że zarządzanie nieruchomościami musi być prowadzone w taki sposób, aby nieruchomość nie ulegała pogorszeniu, jeśli chodzi o jej stan, ale jednocześnie też powinien brać pod uwagę żądania swoich klientów, a więc mieszkańców, którzy z danej nieruchomości korzystają. Co więcej, w miarę możliwości administracja nieruchomości powinna dołożyć starań, aby osiągać jak największe dochody. To oznacza, że jeśli tylko jest możliwość wynajęcia jakiegoś lokalu i zarobienia na nim, to zarządca nieruchomości powinien z tego skorzystać.

Jest wiele rzeczy do dopilnowania

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zarządzanie nieruchomościami wiąże się z koniecznością kontrolowania bardzo wielu rzeczy.

To właśnie administrowanie nieruchomościami poznań musi pilnować dokumentacji, tak aby mieć pewność, że wszystko w tym zakresie się zgadza. To oni muszą szukać rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem danej nieruchomości. To zarządca nieruchomości będzie musiał wraz ze swoim zespołem, opracowywać plan remontów i przemyśleć inwestycje, jakie mają być wykonane w najbliższym czasie. Również oni zajmować się będą musieli kontrolą prac remontowych, jak i samego budżetu, tak aby danej nieruchomości nie zadłużyć. Poza tym będą musieli przedstawiać co roku raport mieszkańcom danej nieruchomości, tak aby wiedzieli oni, co zostało zrobione, jaką kwotą dysponował zarządca nieruchomości, na co ją wydał i ile wolnych środków jeszcze mu zostało na kolejne przedsięwzięcia. Koniecznie zobaczmy jakie mamy tutaj obowiązki i czym konkretnie zajmuje się administracja nieruchomości. Jak się okazuje, jest tego całkiem sporo.